Dit is een automatische vertaling door Systran. Gelieve ons te verontschuldigen voor de fouten. U kunt ook de originele tekst in het Frans raadplegen.

[juli 2002] [juni 2002] [mei 2002] [april 2002] [maart 2002] [februari 2002] [januari 2002]

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en levert u de algemene informatie betreffende de Belgische Spoorwegen. Deze informatie is volkomen onafhankelijk van NMBS. Er bestaan andere pagina's met informatie over NMBS:

Terug naar de hoofdpaginaTerug naar de informatie aan de reizigers.


Juli 2002

Een weinig banaal ongeval heeft zich aan Lede op 23 juli 2002 voorgedaan: de treinstel aan het hoofd van een trein IC ontkoppelde zich van de drie andere dieseltreinen die de trein samenstellen, die hun traject hebben voortgezet en de achterkant van de eerste dieseltrein embouti. De schok heftig geweest, maar men telt gelukkig slechts 17 gewonden, waaronder vijf de nacht hebben moeten doormaken aan het ziekenhuis. Een onderzoek is aan de gang om de reden te bepalen waarvoor de dieseltreinen zich hebben gescheiden. (25/07/02)

Het nieuwe bestuurscomité, dat door Karel Vinck wordt voorgezeten, heeft besloten om de investeringen te remmen die voor 2002 en 2003 zijn gepland: in 2002 zal NMBS slechts 73 miljoen euro in plaats van de 1,7 miljard euro voorzien in het plan van investering 2001-2012 investeren. Dit bedrag moest theoretisch van eigen middelen van NMBS afkomstig zijn, maar het bestuurscomité heeft geoordeeld dat de onderneming niet over de financiële middelen beschikte om deze investeringen te verwezenlijken. (20/07/02)

Juni 2002

Karel Vinck werd als beheerder van NMBS benoemd die door de Raad van Ministers van 28 juni 2002 wordt afgevaardigd, die aan een lange en moeilijke benoemingsprocedure een eind maakt. Karel Vinck wordt als zeer liberaal, beschreven en was voorzitter van VEV en Umicore. Zijn benoeming gaat zich met de aanduiding van een deskundigengroep met als taak gepaard op de eventuele wijzigingen de aandacht te vestigen om in de onderneming te brengen. Voor meer details, raadpleegt het persoverzicht. (30/06/02)

De begeleiders van trein zullen weldra het recht hebben om Notulen aan de reizigers op te stellen, in geval van opstand, agressie, enz… Deze nieuwe beschikking, die aan de Kamer wordt gestemd, op 21 juni, trachten de veiligheid op het spoorwegnetwerk te verbeteren. Protocol zal vervolgens ingediend worden bij de politie die de opvolging zal waarborgen. (27/06/02) 

Na een nieuwe boekhoudbalans, hebben de aandeelhouders tenslotte de rekeningen van NMBS op 21 juni goedgekeurd. Het begrotingsjaar 2001 sluit zich door een verlies van 137 miljoen euro af, dat de schuld van de onderneming aan 3,9 miljard euro draagt. De minister van het Vervoer, Isabelle tijdens, heeft op de verontrustende groei van de schuld (+ 42% vergeleken met 2000), gewezen en dat grotendeels de slechte resultaten van de dochtermaatschappij ABX toegeschreven. (22/06/02)

De regering heeft besloten om een derde keer opnieuw te beginnen de procedure van aanduiding van een beheerder die voor NMBS wordt afgevaardigd, aangezien de zes kandidaten die door het kantoor van consultance worden aangenomen, klaarblijkelijk niet bevredigend is. Men spreekt met aandrang van de benoeming van Karel Vinck, huidige president van Umicore en nabij het Vlaamse liberale milieu, na afloop van deze laatste benoemingsprocedure. (14/06/02).

De aandeelhouders van NMBS hebben de rekeningen 2001 niet tijdens de algemene vergadering van 31 mei 2002 goedgekeurd. De aandeelhouders brengen het gebruik door het team van vorige directie van een bedrag van 175 miljoen euro in het geding om het resultaat te verbeteren, terwijl dit bedrag was voorzien om het saneringsplan "doel 2005" te financieren. Zonder dit bedrag, zou het begrotingsjaar 2001 van NMBS zich door een verlies van 137 miljoen in plaats van een winst van 38 miljoen afsluiten. (01/06/02)

Mei 2002

De souvereinen van Denemarken zijn bezig in België voor een staatsbezoek van 3 dagen aangekomen. Zij werden op 28 mei in station van Brussel-Twaalf uur door de prins Philippe en zijn echtgenote ontvangen, en hebben de volgende dagen in Namen en Brugge, zich aan boord van hun koninklijke auto teruggegeven. (30/05/02)

Volgens de statistieken van NMBS, zijn de lichamelijke agressies ten opzichte van het personeel gestegen met 9% in een jaar. Na een ronde tafel die in juni 2001 wordt georganiseerd, heeft de minister van het binnenste besloten om een politieduurzaamheid in tien gevoelige stations van het land (Brussel-Zuid, Brussel-Noord, Brugge, Gent, Leuven, Antwerpen-Centraal, Luik-Guillemins, Bergen, Namen en Charleroi-Zuid) in te stellen. Voorts werden speciale brigades van controle (BSC) gecreëerd om de verrichtingen van controles in een straal van 30 km te versterken rond Brussel. (22/05/02)

Het parket van Nivelles heeft zijn eerste verslag van expertise over de botsing aan Pécrot teruggegeven is voorgekomen die, op 27 maart 2001, dat de dood van acht personen tot gevolg heeft (zie speciale bladzijde). De conclusies vermelden een geheel van fouten in de hoofden van de verschillende sprekers, dat niet het mogelijk maakt om de aandacht te vestigen op een zwaardere verantwoordelijkheid van een of de andere persoon. (14/05/02)

NMBS heeft op 07 mei "een campagne van hoffelijkheid" in het geheel van het land gelanceerd, waarvan het doel is aan de reizigers de rol van de begeleiders van treinen te laten begrijpen. Deze campagne, die zich over een maand zal uitstrekken, zal in talrijke aanplakbiljetten in de stations en aan boord van de treinen tot uiting komen. Wassende maan zullen eveneens in een tiental stations van het land aangeboden worden. (08/05/02)

Christian Heinzmann heeft zijn ontslag van de post van beheerder-vertegenwoordiger van NMBS, een week na zijn benoeming gepresenteerd. Zijn beslissing wordt door het grote wantrouwen gemotiveerd en de druk die in de onderneming wordt ontmoet, heeft zijn respect. De regering zal dus een nieuw verzoek aan de kandidaturen voor de post van beheerder-vertegenwoordiger van de onderneming moeten lanceren. (01/05/02)

April 2002

De Raad van Ministers heeft dinsdag 24 april het nieuwe leidende team van NMBS aangesteld. De nieuwe algemene beheerder is Christian Heinzmann, beheerder van de maatschappij van luchtvaart Luxair, terwijl de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMBS Alain Deneef, afkomstig van Belgacom is. Etienne Schouppe wordt wat hem betreft werkgever van de dochtermaatschappij ABX. (25/04/02)

De vakbonden hebben met de afgevaardigde beheerder de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend, met betrekking tot de verplichting ongeveer 1300 personen en een loonstijging van 1% (23/04/02)

NMBS heeft het jaar 2001 met een winst van 1 miljoen euro afgesloten. In de loop van 2001, is de omzet voor het reizigersvervoer (+ 4,1% voor de binnenlandse dienst en + 1% voor de internationale dienst vooruitgegaan), maar met 6,2% voor het bagagevervoer gedaald. (14/04/02)

De eerste particuliere trein toegelaten is om op het Belgische spoorwegnetwerk sinds de oprichting van NMBS te circuleren in station van Montzen op woensdag 3 april aan 09h20 aangekomen. Dit konvooi, dat door de vennootschappen Dillen en het Jonge vrachtschip van Boom wordt gecharteerd, is immers de eerste om op het Belgische netwerk op onafhankelijke wijze te circuleren van de Belgische bediener. Het gaat om de toepassing van de eerste maatregelen in verband met de liberalisering van de Belgische rail. Voor meer details, raadpleegt het persoverzicht. (04/04/02)

Maart 2002

De Senaat heeft op donderdag 21 maart 2002, meerderheid tegen tegenstelling aangenomen, de wetten betreffende het investeringsplan en de hervorming van de structuren van NMBS zijn Deze wetten uiterst omstreden door de vakverenigingen, die de handel goederen de hele dag van donderdag hebben verlamd. De handel reizigers werd eveneens enigszins verstoord. Andere acties van protest worden door de vakbonden aangekondigd. (21/03/02)

Een begeleider van trein werd nogmaals in de dag van maandag 18 maart 2002, op de lijn Ath-Bergen aangevallen. De mens werd heftig door drie jonge reizigers getroffen die weigeren om hun transportbewijs te betalen. Ten gevolge van deze agressie, hebben de begeleiders van trein een bewustmakingsactie gevoerd door de passagiers mede te delen, zonder ze te controleren. (19/03/02)

De bestuurders van het deponeren van Doornik, Bergen, Louvière en Charleroi hebben het werk de hele dag van 15 maart 2002 vastgesteld, die grote storingen op Waalse dorsale veroorzaakt. Zij protesteren tegen het gebrek aan personeelsbestand en de onmogelijkheid om het verlof te nemen waaraan zij recht hebben. Deze onenigheid werd door de aankondiging door NMBS vergroot om de rekruteringen van bestuurders te bevriezen. De vakbonden hebben een zeer warme lente aangekondigd op sociaal niveau. (15/03/02)

Een botsing tussen twee goederentreinen heeft aan Marbehan, op woensdag 13 maart naar 4h20 plaatsgevonden. Een van beide treinen heeft geen rood vuur geëerbiedigd, dat het ongeval veroorzaakt. Men telt slechts één lichtgewonde, maar de materiële schade is zeer aanzienlijk en grenst aan 4 miljoen euro. Het ongeval heeft de totale onderbreking van de handel op de lijn 162 gedurende de hele dag van woensdag vereist. Meer details over dit ongeval zijn beschikbaar een speciale bladzijde. (14/03/02)

De bemiddelaar van NMBS heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In 2001 heeft de bemiddelingsdienst 2964 klachten, d.w.z een stijging van 17,8% vergeleken met het jaar 2000 behandeld. De meest frequente klachten betreffen de stiptheid, het gebrek aan zittende plaatsen, en de slechte informatie. Na tussenkomst van de bemiddelaar, heeft 87,5% van de aanklagers totale of gedeeltelijke tevredenheid verkregen. Maar de bemiddelaar betreurt dat geen enkele compensatie in het contract van beleid in geval van achterstand is voorzien. (13/03/02)

Volgens een onderzoek dat eind 2001 bij 3000 klanten van NMBS door het onafhankelijke kantoor IPSOS wordt verwezenlijkt, bereikt de algemene voldoeningsgraad van de clientèle 7,2 op 10, d.w.z het beste resultaat sinds 1999. De beste notering gaat aan de begeleiders van trein (7,8/10), terwijl het meest gekritiseerde punt de stiptheid blijft, met een notering van 6,25 op 10 observeert men een aanzienlijke stijging voor de netheid en het comfort, hetgeen waarschijnlijk is aan de progressieve inzet in dienst van het nieuwe materiaal toe te kennen. (12/03/02)

Het Raadgevend Comité van de Gebruikers van NMBS heeft zijn jaarverslag deze vrijdag 08 maart gepubliceerd. Onder de positieve punten, stelt het comité de oprichting van een nieuwe kaart voor de korte afstanden, of nog het feit vast dat NMBS van beter in beter de opmerkingen van zijn klanten luistert. Wat de negatieve punten betreft, geeft het comité de afschaffing van de grensoverschrijdende lijnen ten gunste van de betrekkingen de TGV aan: de reizigers verlangend naar worden om de grens voorbij te gaan vaak verplicht om met een station de TGV overeen te komen, voor buitensporige kosten. (10/03/02)

De senaat heeft deze donderdag 07 maart het totale verbod aangenomen om in alle treinen van NMBS te roken Dit wetsvoorstel dat van de senator Francis Poty uitgaat, niet wordt ontvangen zeer gunstig door NMBS, die vreest dat de klanten rokers zich van de trein omleggen of de instructie eenvoudigweg enfreignent. Men mag niet vergeten dat beschikt het onlangs bestelde materiaal over plaatsen rokers, in een verhouding van 10 %. (07/03/02)

Februari 2002

De Raad van Ministers van 22 februari is erin geslaagd om zich op het lot van de dochtermaatschappij ABX van NMBS Deze dochtermaatschappij toe te kennen gespecialiseerd in het vervoer over de weg en waarvan de financiële resultaten duidelijk onder de verwachtingen over de weg verdeelde de regering tussen aanhangers en tegenstanders van de verkoop zijn. De overeenkomst voorziet in de oprichting van een holding company "ABX Logistics Group" met een eigen Raad van Bestuur, die door de stand wordt aangewezen. NMBS zal 50 miljoen euro, vervolgens zal bevrijd worden van elke financiële verbintenis met ABX injecteren, die zich met de Post zal verenigen. Voor meer details, raadpleegt het persoverzicht. (24/02/02)

NMBS heeft twee équipementiers aangesteld waartussen zij voor het ontvouwen van GSM zal moeten beslissen, een beweeglijk netwerk dat op de Europese spoorwegnormen is gebaseerd: het gaat om Siemens en een consortium verenigend Nortel, Alsthom en Telindus. Dit netwerk CGsm-R zal de 3.000 kilometers van spoorweg van NMBS bedekken. Beide kandidaten in lice zullen tot april hebben om een becijferd aanbod te overhandigen. Voor meer details, raadpleegt het persoverzicht. (19/02/02)

De lijnen NMBS Doornik-Bergen, Doornik-Mouscron, Doornik-Rijsel en Doornik-Brussel werden op 16 februari 2002, na de actie van de bestuurders van trein van het station van Doornik verlamd. Deze laatsten willen zo tegen de moeilijkheden protesteren dat zij beproeven om hun dagen van verlof en hun uren van terugwinning in beslag te nemen. Enkel een trein uit Charleroi heeft het station, de staking die de hele dag heeft geduurd, van 3h aan middernacht [ volgens Belga] kunneningaan (16/02/02)

NMBS is overgegaan tot een verrichting van controle van de biljetten in station van Antwerpen-Centraal in de week van 11 tot 15 februari 2002: de reizigers werden verzocht om hun transportbewijs in te dienen alvorens in de trein te stijgen. Deze verrichting heeft ten doel het aantal reizigers te verminderen die in de treinen zonder geldig transportbewijs inschepen, en zou in andere stations als Vilvorde of Malines vernieuwd moeten worden. (15/02/02)

De balans van de dochtermaatschappij ABX zou in tekort van 146 miljoen euro vóór 2005, volgens een scenario van Boston Consulting Group kunnen zijn. Dit zou nog de schuld van NMBS moeten vergroten het is in dit verband dat het spoorwegbeamte van de werkplaats van Salzinnes de handel in station van Namen gedurende een uur op 5 februari 2002 hebben verlamd. Zij geven bedreigingen van herstructurering aan gezien de toenemende schuld van NMBS (05/02/02)

Januari 2002

Een studie die door Boston Consulting Group wordt verwezenlijkt, deelt mede dat NMBS is verre van bereid te zijn om de eerste fase van de liberalisering van de rail het hoofd te bieden die op 15 maart 2003 zal plaatsvinden. Op deze datum van de concurrerende ondernemingen zullen zijzelf het goederenvervoer op het netwerk NMBS kunnen uitvoeren de studie aangeven de hoge kosten en het gebrek aan flexibiliteit aan de nationale maatschappij. NMBS heeft besloten om een nieuwe pool goederen, te creëren gedoopt voorlopig New Vrachtschip, teneinde zich beter op de liberalisering van het vervoer van vracht voor te bereiden. Voor meer details, raadpleegt het persoverzicht. (24/01/02)

De begeleiders van trein van het deponeren van Louvière hebben het werk de hele dag van donderdag 17 januari 2002, ten gevolge van aggression van een begeleider de vorige dag, vastgesteld over de lijn Charleroi Louvière. Een talrijk ander deponeren heeft eveneens het werk per solidariteit vastgesteld, dat sterk de spoorweghandel in Wallonië verstoort, gedurende een goed deel van de ochtend. De Minister van het Vervoer zal de werknemersvertegenwoordigers ontmoeten teneinde over de constante stijging van het aantal aggression in de treinen te discussiëren. NMBS heeft eveneens het invoeren van een vliegende brigade aangekondigd om dit soort criminaliteit te bestrijden. (18/01/02)

Een botsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein heeft op zondag 13 januari 2002 zich naar 23h35 op de lijn 40 aan de grootte van Cheratte voorgedaan. Het ongeval heeft slechts enigszins een vijftiental personen, verwond en te wijten aan de niet-naleving van de signalisatie door de bestuurder van het pakket passagiers geweest. Deze, die tot de Nederlandse Spoorwegen behoorde, heeft niet een rood vuur eerbiedigen en de achterkant van de goederentrein gestoot die aan het voorafging. Meer details over dit ongeval zijn beschikbaar een speciale bladzijde. (16/01/02)

De handel van de treinen Thalys en de TGV heeft een mooie toename in 2001, met een stijging van reizigers van respectievelijk 5,5% en 1,2 %. met de opening van de nieuwe lijn aan grote snelheid naar Marseille gekend, bepaalde bestemmingen van het Zuiden van Frankrijk hebben gekend een stijging van het aantal passagiers die 10 %. overschrijden
De resultaten zijn minder goed voor Eurostar, die een daling van 2% op het totale aantal reizigers registreert. Deze daling wordt vooral waargenomen op de verbinding Parijs-Londen, en legt zich met name door de sterke concurrentie van de andere vervoermiddelen uit. (10/01/02)

NMBS heeft zijn voornemen aangekondigd om slechts 500 personnnes te verplichten in 2002 in plaats van 2300 rekrutering voorzien, die het aantal werknemers van de onderneming om 42160 voor het jaar 2002 handhaven. De vakvereniging geven dit geringe aantal verplichtingen aan: volgens hen moet de maatschappij aan het spoorwegbeamte 600.000 dagen van verlof die zij niet door het tekort aan personeel in beslag hebben kunnen nemen, en het geringe aantal verplichtingen zal alleen maar het mogelijk maken om het aantal vertrek aan het pensioen te compenseren. Volgens de beheerder-vertegenwoordiger, Etienne Schouppe, zou het aantal verlof in achterstand duidelijk lager dan het aantal geavanceerd door de vakbonden zijn. (08/01/02)

Sinds 1 januari 2002, zijn alle tarieven van NMBS in euro. De verandering is zonder incident gebeurd, maar de lengte van de rijen van wachten aan de loketten is zich op belangrijke wijze, door de moeilijkheid gestegen om de nieuwe munt voor de eerste keer te hanteren. Teneinde te vermijden om meer nog de rijen aan de loketten te verlengen, had NMBS de houders van kaarten trein verzocht om deze in december 2001 te vernieuwen. (02/01/02)


Terug naar de hoofdpaginaTerug naar de informatie aan de reizigers.


Deze pagina wordt onderhouden door David De Neef.
bezoekers op deze pagina sinds 18 maart 1998.